Μοναστηρίου 184, Θεσσαλονίκη

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 500€

Free shipping for purchases over €500

Πολιτική αλλαγών και επιστροφών

Εγγυήσεις προϊόντων
(Αφορά προϊόντα με εξωτερικά – αισθητικά ελαττώματα)

Ο πελάτης υποχρεούται μετά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα που παρέλαβε για να ανιχνεύσει την παρουσία αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν, θα πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την εταιρεία μας. Δικαιούται να τα επιστρέψει στην εταιρεία μας δωρεάν σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Η εταιρεία μας υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση. Εάν τα προϊόντα αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα, θα αποσταλεί πιστωτικό τιμολόγιο για συμψηφισμό με επόμενη παραγγελία. Εφόσον τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα, η αλλαγή τους γίνεται διενεργείται χωρίς χρέωση μεταφορικών του πελάτη εφόσον πρόκειται για παραγγελία η οποία στάλθηκε με μεταφορική εταιρεία. Σε περίπτωση που η παραγγελία παραλήφθηκε από την έδρα μας, η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο κατάστημα μας κατά τα ωράρια λειτουργίας της εταιρείας μας.

Πολιτική επιστροφών ελαττωματικών προϊόντων και ελλιπείς παραγγελίες

Έχετε στη διάθεση σας 365 ημερολογιακές ημέρες για να μας επιστρέψετε προϊόντα τα οποία κρίνατε ελαττωματικά ή σε κάθε περίπτωση θέλετε να τα επιστρέψετε, απαραιτήτως συνοδευόμενα από δελτίο αποστολής. Επιστροφές προϊόντων που δεν περιέχουν δελτίο αποστολής, δεν γίνονται αποδεκτές. Προς επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής και έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου, οφείλετε να αποστείλετε και ηλεκτρονικά το δελτίο αποστολής στο [email protected] προτού μας επιστρέψετε τα προϊόντα. Το παρόν δικαίωμα επιστροφής γίνεται αποδεκτό μόνο για προϊόντα που επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση (πλήρης συσκευασία, παρελκόμενα, οδηγίες χρήσης κλπ.). Ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε άλλη δαπάνη εκτός από τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής. Οποιοδήποτε δέμα επιστροφής πέραν των πρώτων δεκατεσσάρων ημέρων από την αγορά με ένδειξη χρέωση παραλήπτη δεν γίνεται αποδεκτό. Προϊόντα που επιστρέφονται ελλιπή ή έχουν υποστεί ζημιές, ή απουσιάζει ή έχει φθαρεί το barcode της εταιρείας μας, δεν γίνονται αποδεκτά και επιστρέφονται πίσω στον αποστολέα και δική του χρέωση. Σε περίπτωση απουσίας παρελκόμενων αξεσουάρ από τα κουτιά των προϊόντων ή σε περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας ή σε περίπτωση που έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά αυτοκόλλητα της εταιρείας μας, το προϊόν δεν πιστώνεται στο πιστωτικό τιμολόγιο και αποστέλλεται ξανά στον πελάτη εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Η προθεσμία επιστροφής που αναφέρεται παραπάνω προσμετράτε από την επόμενη ημέρα της παράδοσης της παραγγελίας ή της παραλαβής της από το κατάστημα μας. Η συσκευασία του δέματος προς επιστροφή θα πρέπει να είναι προσεγμένη προκειμένου να μην υπάρχει φθορά του περιεχομένου κατά την μεταφορά του προς εμάς. Μόλις η εταιρεία μας παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο το οποίο δύναται να σταλεί και ηλεκτρονικά.

Επιστροφές γίνονται δεκτές από όλους τους εγγεγραμμένους πελάτες εφόσον το δέμα παραδοθεί αυστηρά στην έδρα της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποστείλει το δέμα με μεταφορική εταιρεία που δεν δύναται να παραδώσει το δέμα στην έδρα της εταιρείας μας ή δεν περιέχει δελτίο αποστολής, το δέμα αυτό επιστρέφεται στον αποστολέα με δική του χρέωση των νέων μεταφορικών εξόδων.

Οι αποστολές των επιστρεφόμενων δεμάτων μεγάλου όγκου, συστήνεται να πραγματοποιούνται με κάποια από τις μεταφορικές εταιρίες που συνεργαζόμαστε (https://www.tradesor.gr/apostoli/). Σε περίπτωση που το δέμα του πελάτη επιστραφεί προς εμάς με ταχυμεταφορική κούριερ και έχει ένδειξη χρέωση παραλήπτη, το δέμα δεν θα γίνεται αποδεκτό και θα αποστέλλεται πίσω στον αποστολέα.

Υπαναχώρηση

Για παραγγελίες για τις οποίες έχει προηγηθεί έκδοση τιμολογίου, δεν δίνεται η δυνατότητα επιστροφής λόγω υπαναχώρησης. Κάθε αγορά με έκδοση τιμολογίου αποτελεί σύμβαση μεταξύ δύο συμβαλλόμενων με αντικείμενο την απόκτηση προϊόντων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Δεδομένου ότι η εταιρεία μας έχει αποστείλει το σωστό προϊόν, το οποίο δεν παρουσιάζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, η σύμβαση δεν παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα υπαναχώρησης. Τα παραπάνω προκύπτουν από το 1α περ. 1 του ν. 2251/1994.

Τι θεωρείται υπαναχώρηση;

Η υπαναχώρηση είναι η αναιτιολόγητη επιστροφή του συνόλου μιας παραγγελίας. Ισχύει εφόσον η παραγγελία έχει ήδη παραδοθεί. Υπαναχώρηση δεν νοείται σε περίπτωση που ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει ή ενεργοποιήσει τουλάχιστον ένα προϊόν από το σύνολο της παραγγελίας του, έστω και μια φορά, οπότε το προϊόν θα πρέπει να θεωρείται πλέον μεταχειρισμένο και η έννοια της υπαναχώρησης παύει να υφίστανται.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως και οφείλεται να κοινοποιείται στο [email protected]

Πιστωτικό τιμολόγιο

Εφόσον το δέμα επιστροφής του πελάτη διαθέτει δελτίο αποστολής και εφόσον έχει παραληφθεί από την εταιρεία μας, εντός του χρονικού διαστήματος 1-5 εργάσιμων ημερών, διενεργείται έλεγχος των επιστρεφόμενων αγαθών. Τα προϊόντα που έχουν επιστραφεί και δεν βρίσκονται σε άρτια κατάσταση (απουσιάζει η εξωτερική συσκευασία, λείπουν τα παρελκόμενα ή το προϊόν είναι εμφανώς χρησιμοποιημένο με εξωτερικά εμφανή ελαττώματα), τίθενται άμεσα εκτός εγγύησης και δεν δύναται να συμπεριληφθούν στην έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου. Τα προϊόντα που βγαίνουν εκτός εγγύησης και εκτός της διαδικασίας έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου, δύναται να επιστραφούν στον πελάτη κατόπιν συνεννόησης στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν.
Τα προϊόντα που παραλαμβάνονται σε άρτια κατάσταση, συμπεριλαμβάνονται στην διαδικασία έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου. Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να σταλεί και ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικού αιτήματος στο [email protected], το αναφερόμενο τελικό σύνολο του πιστωτικού τιμολογίου αφαιρείται αυτομάτως από την επόμενη ηλεκτρονική παραγγελία του πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να προβεί σε μελλοντική παραγγελία, το ποσό δύναται να επιστραφεί μέσω άμεσης τραπεζικής μεταφοράς σε λογαριασμό iban στον οποίο ο πελάτης οφείλει να μας κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στο [email protected] συνοδευόμενο από το έγγραφο αίτημα του για την επιστροφή των χρημάτων του.

Ελλιπείς παραγγελίες

Σε περίπτωση που εκ’παραδρομής δεν παραλάβετε κάποιο από τα προϊόντα που τιμολογήθηκαν, μας ενημερώνετε επίσης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου – δελτίου αποστολής και κατόπιν ελέγχου από την εταιρεία μας, σας αποστέλλονται τα ελλιπή προϊόντα χωρίς χρέωση μεταφορικών. Εάν τα προϊόντα αυτά δεν είναι πλέον διαθέσιμα, θα σας αποσταλεί πιστωτικό τιμολόγιο για συμψηφισμό με κάποια επόμενη παραγγελία σας. Στην περίπτωση που δεν προτίθεστε να πραγματοποιήσετε κάποια μελλοντική παραγγελία, τα χρήματα δύναται να σας επιστραφούν μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Προϊόντα εκτός εγγύησης

Για τα γυάλινα προϊόντα όπως λάμπες αυτοκινήτου, οικιακές λάμπες, φακοί, ηλιακά σετ φωτισμού, φωτορυθμικά, και πινακίδες LED και εφόσον τηρηθούν οι πρότυπες και ασφαλείς συνθήκες συσκευασίας του προϊόντος, χωρίς την ύπαρξη εξωτερικών – αισθητικών ελαττωμάτων, αλλά παρ’όλα αυτά το προϊόν φτάσει ελαττωματικό-σπασμένο στον πελάτη και δεν μπορεί να διαπιστωθεί ότι το προϊόν υπέστη ζημία κατά την συσκευασία του από την εταιρεία μας. Το προϊόν τίθεται άμεσα εκτός εγγύησης και συνίσταται η επικοινωνία του πελάτη με την μεταφορική εταιρεία για την δήλωση του συμβάντος. Εφόσον διαπιστωθεί υπαιτιότητα της εταιρείας μας σε κάποια από τις διαδικασίες προετοιμασίας και αποστολής της παραγγελίας, τότε όλα τα ανωτέρω προϊόντα είναι εντός εγγύησης και αντικαθίστανται άμεσα εφόσον κριθούν ελαττωματικά. Προϊόντα που έχουν ανοιχτεί και έχουν έρθει σε επαφή με υγρό, χώμα ή ανθρώπινο δέρμα, δεν μπορούν να αντικατασταθούν για λόγους υγιεινής.

Η εγγύηση παύει επίσης να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν αφαιρεθεί το συνοδευτικό αυτοκόλλητο (TRADESOR & barcode) που είναι τοποθετημένο στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευασίας του εκάστοτε προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση αναιρείται και η δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων που δεν φέρουν τα διακριτικά αυτοκόλλητα της εταιρείας μας.
Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία μας άτομο.
Όταν η βλάβη προέρχεται από ατύχημα, κακή ή αποκομμένη συνδεσμολογία, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας, υγρασίας, κραδασμού ή ρίψης υγρών.
Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση πέρα από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Όταν ο αριθμός κατασκευής ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον ή για χρήση που δεν προβλέπεται από το κατασκευαστή.
Όταν η βλάβη προέρχεται από λανθασμένη εγκατάσταση.
Η εταιρεία μας δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση, προϊόντα στα οποία έχουν εγκατασταθεί ή χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα προγραμμάτων Η/Υ ή άλλων εφαρμογών (apps) για smartphones/tablets.

Επισκευή προϊόντων

Το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας είναι σε θέση να επισκευάσει όλα τα είδη που έχουν κριθεί ελαττωματικά. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος, η εταιρεία μας αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Κατά την προσκόμιση του ελαττωματικού προϊόντος στην εταιρεία μας, οφείλετε να συμπληρώσετε γραπτώς φόρμα περιγραφής service στην οποία θα αναγράψετε τα στοιχεία σας καθώς και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος που αντιμετωπίζει το προϊόν το οποίο φέρατε για έλεγχο. Αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, συντάσσεται δελτίο τεχνικού ελέγχου στο οποίο αναγράφονται τα τεχνικά ευρήματα του service, καθώς και το ενδεχόμενο κόστος αυτού.

Visa Verified by Visa Mastercard MasterCard Secure Code Maestro American Express
0

Καλάθι

0

Καλάθι(0)

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Σύγκριση